De verkoop van fase 1 is gestart!

Hoe nu verder?

Op donderdag 9 maart is de verkoop van de 21 woningen in Hof van Spui fase 1 gestart. Wanneer u belangstelling heeft voor deze woningen kunt u het inschrijfformulier invullen en uiterlijk maandag 20 maart a.s. om 12.00 uur bij Ooms Makelaars in Barendrecht. Dit geldt voor iedereen, ook als u vorig jaar bij één van de workshops aanwezig bent geweest. U kunt uw inschrijfformulier per post sturen naar Ooms Makelaars Barendrecht, Brugge 3, 2993 LB Barendrecht of per e-mail naar barendrecht@ooms.com. Van Ooms Makelaars Barendrecht ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw inschrijving. Hierin vindt u het adres waar de loting plaatsvindt.

Loting onder de aanwezige inschrijvingen
De lotingsavond voor de 21 woningen in Hof van Spui fase 1 vindt plaats op donderdagavond 23 maart. Om daadwerkelijk kans te maken om te worden ingeloot, is het noodzakelijk dat u op deze avond aanwezig bent. Bent u zelf niet in de gelegenheid aanwezig te zijn, bijvoorbeeld vanwege ziekte of vakantie, dan kunt u iemand machtigen om voor u aan de loting deel te nemen en eventueel een optie te nemen. Het machtigingsformulier vindt u als bijlage bij deze brief. Bent u op de lotingavond niet aanwezig en ook niet vertegenwoordigd door een gemachtigde, dan komt uw aanmelding te vervallen.

Geef de bouwnummers van uw voorkeur door
Wat óók belangrijk is, is dat u goed weet voor welke bouwnummers u in aanmerking wilt komen. Een notaris zal de loting voor de 21 woningen in Hof van Spui verrichten; op volgorde van de trekking kan de ingelote kandidaat op dat moment aangeven welk bouwnummer zijn voorkeur heeft. Wij adviseren u daarom een lijstje voor te bereiden met de bouwnummers in Hof van Spui fase 1 waar u zou willen wonen. Kijkt u ook naar het woningtype dat u aanspreekt en dat binnen uw budget haalbaar is. Let daarbij goed op dat niet elk type woning op elke kavel kan worden gebouwd. Ook is bijvoorbeeld een tussenwoning (type T) logischerwijs niet te kiezen op een hoekkavel. Het is binnen de lotingsprocedure niet mogelijk in een later stadium van bouwnummer te wisselen. De loting gaat door totdat alle loten zijn getrokken.

Optiegesprek met de makelaar
De makelaar heeft op 23 maart de agenda bij zich en plant direct een afspraak met u om uw optie verder te bespreken. Na deze afspraak met de makelaar heeft u een bedenk- c.q. optietermijn van twee weken.

Reservekandidaten
Wie niet direct wordt ingeloot, wordt op volgorde van de trekking genoteerd als reservekandidaat. Wanneer een in optie gegeven bouwnummer vrijkomt zal – in volgorde van trekking – de reservekandidaat worden gebeld die het betreffende bouwnummer op zijn formulier heeft aangegeven. Bij geen gehoor zullen wij u direct een sms sturen en een email sturen. Heeft u binnen 48 uur geen contact met ons heeft opgenomen, dan gaan wij ervan uit dat u geen belangstelling meer heeft en geven wij het bouwnummer vrij aan de eerstvolgende reservekandidaat die dit bouwnummer heeft aangegeven.
Let op: u wordt dus alleen gebeld wanneer er een bouwnummer beschikbaar komt dat u op uw inschrijfformulier heeft aangegeven. Geef daarom op uw inschrijfformulier ALLE door u gewenste bouwnummers aan.