Dorps buurtje met een landelijke opzet

Tussen de Essendijk, Dorpsdijk en Havendam ligt de locatie Hof van Spui. Lang geleden was dit de Spuikom, die bij hoog water diende als reservoir. Van hieruit werd het slib de vaargeul naar de haven ‘gespuid’ op de Oude Maas. De nabijheid van de Oude Maas heeft tegenwoordig voor de inwoners van Rhoon een heel andere functie: op en aan het water is het heerlijk recreëren. De oude spuikom wordt een dorps buurtje met een landelijke opzet: kleine woonblokjes van twee, drie of vier woningen, losjes gegroepeerd om een groene hof. Een woonbuurt zoals die thuis hoort in de Albrandswaard!